Matematika

Cvičný test na prijímacie pohovory do prvého ročníka pre štvorročné štúdium

  
Test obsahuje 15 úloh s výberom odpovede. Aby ste ich videli všetky, kliknite na tlačidlo vpravo. Prečítajte si otázky a vyznačte jednu z možnosti A. - D. Výpočty a poznámky si robte na pomocný papier. Pri práci môžete používať kalkulačku. Na vypracovanie máte 45 minút.